Գնումներ

«ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔ

ՊՄԱԹ ՇՀԱՇՁԲ 162 տպագրման աշխատանքներ

ՊՄԱԹ ՇՀԾՁԲ 171 համակարգչային ծառայություն