Տոմսեր

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԻ ՏՈՄՍԵՐԻ ԳՆԵՐ

«ԳԱՌՆԻ» ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ–ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ` 750 ՀՀ դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ – 1500 ՀՀ դրամ

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 250 ՀՀ դրամ

Ուսանողներ՝ 125 ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա հայերեն լեզվով – 2000 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա օտար լեզվով – 4000 ՀՀ դրամ

«ԶՎԱՐԹՆՈՑ» ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ–ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝ 650 ՀՀ դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ – 1300 ՀՀ դրամ

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 150 ՀՀ դրամ

Ուսանողներ՝ 75 ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա հայերեն լեզվով – 2000 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա օտար լեզվով – 4000 ՀՀ դրամ

«ՄԵԾԱՄՈՐ» ՊԱՏՄԱՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑ–ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝ 500 ՀՀ դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ – 1000 ՀՀ դրամ

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 125 ՀՀ դրամ

Ուսանողներ՝ 60 ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա հայերեն լեզվով – 1500 ՀՀ դրամ

Էքսկուրսիա օտար լեզվով – 2500 ՀՀ դրամ

«ԱՄԲԵՐԴ ԱՄՐՈՑ» ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ

ՀՀ քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝ 700 ՀՀ դրամ

Օտարերկրյա քաղաքացիներ՝ 1400 ՀՀ դրամ Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100 ՀՀ դրամ:

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 200 ՀՀ դրամ

Ուսանողներ՝ 80 ՀՀ դրամ

Հայերեն լեզվով բացատրություն (էքսկուրսիա)՝ 2000 ՀՀ դրամ

Օտար լեզվով անցկացվող բացատրություն` 4000 ՀՀ դրամ:

«ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ» ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ» ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ

ՀՀ քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝ 650 ՀՀ դրամ

Օտարերկրացիներ՝ 1300 ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100 ՀՀ դրամ:

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 150 ՀՀ դրամ

Ուսանողներ՝ 80 ՀՀ դրամ

Հայերեն լեզվով բացատրություն (էքսկուրսիա)՝ 2000 ՀՀ դրամ

Օտար լեզվով անցկացվող բացատրություն` 4000 ՀՀ դրամ:

«ԲՋՆԻ ԱՄՐՈՑ» ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ

ՀՀ  քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝  700 ՀՀ դրամ

Օտարերկրացիներ՝ 1400  ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100  ՀՀ դրամ:

ՀՀ  քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 350  ՀՀ  դրամ

Ուսանողներ՝ 200 ՀՀ դրամ

Հայերեն լեզվով բացատրություն (էքսկուրսիա)՝  2000  ՀՀ  դրամ

Օտար լեզվով անցկացվող բացատրություն` 4000  ՀՀ դրամ:

«ԶՈՐԱՑ ՔԱՐԵՐ» ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ» ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ

ՀՀ  քաղաքացիներ և ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիներ՝  700 ՀՀ դրամ

Օտարերկրացիներ՝ 1400  ՀՀ դրամ

Դպրոցական տարիքի երեխաներ՝ 100  ՀՀ դրամ:

ՀՀ  քաղաքացի հանդիսացող կենսաթոշակառուներ, փախստականներ՝ 350  ՀՀ  դրամ

Ուսանողներ՝ 200 ՀՀ դրամ

Հայերեն լեզվով բացատրություն (էքսկուրսիա)՝  2000  ՀՀ  դրամ

Օտար լեզվով անցկացվող բացատրություն` 4000  ՀՀ դրամ: